Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore 2022

IV kvartal 2022. godine - preliminarni podaci    (38 KB) (209 KB)

III kvartal 2022. godine - preliminarni podaci    (38 KB) (209 KB)

II kvartal 2022. godine - preliminarni podaci    (38 KB) (209 KB)

I kvartal 2022. godine - preliminarni podaci    (38 KB) (209 KB)

.