Poštovani korisnici,

Tradicionalni popisi predstavljaju najveće statističke akcije kojima se prikupljaju podaci o stanovništvu, domaćinstvima i stanovima.

Popisom se prikupljaju podaci o najznačajnijem resursu jedne zemlje, o stanovništvu. Demografske, obrazovne, ekonomske, etničko-kulturološke i druge karakteristike stanovništva su veoma značajne za izradu strategija, politika i planova koje se donose sa ciljem unapređenja društva u cjelini.

Pored toga, popisom se obezbjeđuju podaci o domaćinstvima i porodicama, kojima se registruju promjene u njihovoj veličini i strukturi, što omogućava korisnicima da se analizira koliko neka pojava u društvu utiče na porodični život.

Broj, veličina i opremljenost stanova su takođe oblasti o kojima se prikupljaju podaci popisom. Nedostatak potpunih evidencija o stanovima zahtjeva da se oblast stanovanja i dalje prikuplja na tradicionalan način - popisom. 

U piramidi značaja podataka nacionalnog statističkog sistema, podaci o stanovništvu su nezamjenljiva baza ili osnova za proizvodnju zvanične statistike.

Značaj popisa je prepoznat i po tome što popis predstavlja:

  • jedini izvor podataka za najmanja geografska područja,
  • okvir za uzorkovanje za sva buduća uzoračka istraživanja.

Tradicionalno, definicija popisa je zasnovana na osnovnim principima: individualno nabrajanje, istovremenost, univerzalnost i definisana periodičnost. U poslednjih dvadeset godina, u praksi su se pojavile različite metode kojima je popis stanovništva poprimio širi koncept. Tako je tradicionalni metod zasnovan na terenskom popisivanju svih pojedinaca prerastao u metod korišćenja podataka iz administrativnih registara i/ili iz uzoračkih istraživanja.

Uprava za statistiku je započela pripreme za popis još 2015. godine, kada je, kroz međunarodne projekte sagledavala/ispitivala mogućnosti sprovođenja registarskog popisa. Kao glavne prepreke za registarski popis identifikovane su:

  • nepostojanje adresnog registra i
  • nemogućnost pristupa individualnim podacima sa identifikatorom iz administrativnih izvora.

Ovo je uslovilo da Uprava za statistiku nastavi sa pripremama za tradicionalni način prikupljanja podataka. Detaljnije informacije o aktivnostima koje je Uprava za statistiku sprovodila do 1. januara 2022. godine mogu se naći na sljedećem linku.

Uprava za statistiku nastavlja sa aktivnostima na pripremama za sprovođenje popisa i o tome će redovno obavještavati korisnike i širu javnost.

Pravni akti Aktuelnosti Najčešća pitanja o popisu

 

.