Ugovori 2022.

Ugovor za pružanje usluga - Produženje SAS licence      2 MB

Ugovor za pružanje usluga - CAPI upitnik      2 MB

Ugovor za pružanje usluga - Pošta CG      1 MB

Ugovor za pružanje usluga - NINAMEDIA KLIPING doo      1 MB

Ugovor za pružanje usluga - GDI doo      1 MB

Ugovor za pružanje usluga - Winsoft doo      1 MB

Ugovor za pružanje usluge - AP Print      1 MB

.