Radna posjeta Zavodu za statistiku Turske (TURKSTAT)

Radna posjeta Zavodu za statistiku Turske, u okviru statističkog projekta " Izvori podataka neophodni za obračun indikatora makroekonomske neravnoteže -  MIP" u okviru IPA 2017 višekorisničkog projekta pomoći, organizovana je u periodu od 1-2. juna 2022. godine. Cilj posjete bio je jačanje međuinstitucionalne saradnje, kroz upoznavanje organizacije rada u statističkom zavodu vezano za MIP indikatore, proizvodnji, obračunu, publikovanju, kao i transmisiji podataka ka Eurostat-u.

.