Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Ulaz sirovog mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi - Saopštenja 2023

   

 

Preliminarni podaci 

 

 

Konacni podaci


IV kvartal                        (29 KB) (270 KB)  |  (29 KB) (270 KB)

III kvartal                        (29 KB) (270 KB)  |  (29 KB) (270 KB)

II kvartal                        (29 KB) (270 KB)  |  (29 KB) (270 KB)

I kvartal                        (29 KB) (270 KB)  |  (29 KB) (270 KB)

.