Pojedinačni akti  i ugovori o raspolaganju finansijskim sredstvima iz javnih prihoda i državne imovine

.