Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
54. sjednica Statističke Komisije UN-a u Njujorku

Direktor Uprave za statistiku Miroslav Pejović, prisustvuje na poziv generalnog sekretara Ujedinjenih Nacija, 54. sjednici Statističke Komisije UN-a u Njujorku. 

Prisustvo ovoj sjednici, koja se održava jednom godišnje i kojoj prisustvuju direktori svih statističkih institucija u svijetu, od izuzetnog je značaja za Upravu za statistiku, obzirom da se govori o tekućim aktivnostima, budućim planovima i prioritetima kada je u pitanju zvanična statistika.

Tokom boravka, direktor Uprave za statistiku posjetio je Stalnu misiju Crne Gore pri UN-u i Generalni konzulat Crne Gore u Njujorku i tom prilikom se susreo sa otpravnikom poslova a.i. amb. Vladimirom Vučinićem i konzulom žeranom amb. Zoranom Jankovićem. Sagovornici su razmijenili mišljenja o oblicima buduće saradnje i podrške Upravi za statistiku u realizaciji brojnih započetih inovativnih aktivnosti i daljoj modernizaciji crnogorske zvanične statistike.

Fotogalerija

.