Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Preliminarni rezultati Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u 2023. godini

Preliminarni rezultati Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u 2023. godini   (81 KB) (669 KB)

.