Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Cijene

Statistika cijena mjeri kretanje cijena na ključnim tržištima proizvoda i usluga u domaćoj ekonomiji.

Indeksi cijena pokazuju relativne promjene nivoa cijena u vremenskoj dimenziji. Indeksi predstavljaju pogodan instrument za mjerenje promjena cijena, odslikavaju odnos cijena u posmatranom periodu u odnosu na predhodni ili bazni period.
Indeksi cijena obično se obračunavaju u vrlo kratkom vremenskom intervalu (mjesečno, kvartalno) i time su ključni kratkoročni indikatori. Za javnost oni služe kao mjera ukupne promjene cijena. Pored toga, oni se koriste za makroekonomske analize i osnov su za mnoge odluke koje se tiču ekonomske politike.
Promjene cijena mjere se u različitim fazama ekonomskog procesa. U fazi proizvodnje, distribucije i potrošnje. Tako, na primjer, u fazi proizvodnje promjene cijena se mjere preko Indeksa cijena proizvođača industrijskih proizvoda, u fazi distribucije preko Indeksa uvoznih i izvoznih cijena, u fazi potrošnje preko Indeksa potrošačkih cijena.
Uprava za statistiku Crne Gore obračunava: Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda, Indeks potrošačkih cijena, Indeks uvoznih cijena i Indeks izvoznih cijena.
 
Zbog čega ne postoji jedinstven indeks cijena koji bi mjerio promjenu cijena na svim tržištima u domaćoj ekonomiji?
Jedinstven indeks cijena ne bi dao sliku o promjenama cijena u različitim fazama ekonomskog procesa.
Zajedno svi indeksi cijena koji su gore navedeni čine sistem koji omogućava praćenje kretanja cijena na različitim tržištima, ali što je i najvažnije omogućavaju donošenje zaključka o promjeni cijena u privredi kao cjelini. Činjenica da proizvodi i usluge u pojedinačnim ekonomskim fazama predstavljaju subjekt dodate vrijednosti znači da pojedinačni indeksi cijena nikada nisu nezavisni, već naprotiv međuzavisni. Ova činjenica je od značaja jer pruža informacije, na primjer, da li i u kojoj mjeri povećanje cijena sirovina utiče na potrošačke cijene.
 
 

.