Nadležnost Uprave za statistiku

Uprava za statistiku vrši poslove koji se odnose na: organizaciju i sprovođenje statističkih istraživanja; prikupljanje, obradu, statističku analizu i objavljivanje statističkih podataka; razvoj, održavanje i korišćenje registara koji se vode na nivou države utvrđenih zakonom u saradnji sa organom državne uprave nadležnim za informaciono društvo; izradu metodologija statističkih istraživanja; pripremu programa statističkih istraživanja; saradnju i koordinaciju u pripremi programa statističkih istraživanja sa organima i organizacijama ovlašćenim za vršenje statističkih istraživanja, usklađivanje i primjenu jedinstvenih metodoloških rješenja; izdavanje publikacija; primjenu statističkih standarda; razvijanje statističkog informacionog sistema u saradnji sa organom državne uprave nadležnim za informaciono društvo; statističko-informacionu obuku kadrova; kontrolu tačnosti podataka izvještajnih jedinica, kao i druge poslove koji su mu određeni u nadležnost.

 

 

 

.