Minimalna potrošačka korpa

Pravni osnov

Istraživanje Minimalna potrošačka korpa sprovodi se na osnovu Zakona o zvaničnoj statistici i sistema zvanične statistike ( „Sl. List CG“, br. 18/12, 47/19) i Godišnjeg plana zvanične statistike  za 2021. godinu („Sl. List CG“, br. 7/21). 

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj i svrha statistiĉkog istraživanja

Cilj istraživanja se odnosi na utvrđivanje vrijednosti minimalne korpe koja je neophodna četvoročlanom domaćinstvu za zadovoljenje minimalnih potreba koje uključuju hranu i bezalkoholna pića i neprehrambene proizvode i usluge, polazeći od potrošnje koju su domaćinstva evidentirala u Anketi o potrošnji domaćinstava. 

Izvori podataka           

Glavni izvori podataka koji su se koristili prilikom izrade nove, revidirane, potrošačke korpe su podaci Ankete o potrošnji domaćinstva iz 2015. godine i Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u 2011. godini. 

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe

Ukupnu vrijednost minimalne potrošačke korpe za četvoročlano domaćinstvo  čine minimalni mjesečni izdaci za:

 - hranu i bezalkoholna pića i

- neprehrambene proizvode i usluge. 

Povjerljivost i  zaštita individualnih podataka

Svi prikupljeni individualni podaci su poverljivi i predstavljaju službenu tajnu, što je u skladu sa čl. 55 i 56 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike („Sl. List CG“, br. 18/12, 47/19).  

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod. 

  
Podaci Metodologija Saopštenja Izvještaji o kvalitetu Metapodaci

 

.