Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u 2011.godini

Pravni osnov

Pravni osnov za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2011 godine, je Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u 2011. godini ("Sl. list Crne Gore", br. 41/10 od 23.07.2010, 44/10 od 30.07.2010, 75/10 od 21.12.2010).

METODOLOŠKE OSNOVE 

Cilj istraživanja

Rezultati popisa stanovništva prikazuju brojčanu sliku strukture stanovništva, domaćinstava i porodice u Crnoj Gori. Budući da je ovo kombinovana statistika ne samo za cjelokupnu teritoriju države, već i za opštine i naselja, rezultati popisa stanovništva služe kao osnova za mnoge poslove javne uprave, za donošenje državnih odluka, za naučno-istraživačke radove i druge potrebe.

Obuhvat

Potpun obuhvat svih jedninica popisa na teritoriji Crne Gore u skladu sa Zakonom o popisu i Metodologijom.

Jedinice popisa

Jedinice popisa su:  lica, domaćinstva i stanovi.

Obilježja koja su se prikupljala za sve jednice popisa su definisana navedenim Zakonom. 

Zaštita individualnih podataka

Zaštita individualnih podataka je predviđena navedenim zakonom o popisu.

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod

 

 

.