Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Industrija

Statistika industrije, kao dio Odsjeka statistike kratkoročnih indikatora, predstavlja značajan privredni potencijal Crne Gore i ima za cilj da prikupi, obradi i prezentuje podatke o kretanju industrijske proizvodnje i prometa.

U te svrhe, statistika industrije prikuplja podatke u mjesečnoj i godišnjoj periodici za sljedeća istraživanja:

  • Indeks proizvodnje i prometa u industriji
  • Industrijska proizvodnja (PRODCOM)

Za pomenuta istraživanja urađena su metodološka uputstva za njihovo sprovođenje. Uputstva sadrže sva neophodna metodološka objašnjenja koja se odnose na cilj istraživanja, izvore i  metode prikupljanja, na jedinice posmatranja i obuhvat istraživanja, definicije, na usaglašenost sa međunarodnim standardima i preporukama, povjerljivost podataka, kao i na organizaciju istraživanja, diseminaciju i reviziju podataka, a namijenjeni su učesnicima u sprovođenju istraživanja i korisnicima podataka.

.