Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Statistika ugostiteljstva

Statistika ugostiteljstva je od 2014. godine uključena u statistiku „Ostale usluge” i shodno tome obračunava se prema novoj metodologiji, u cilju usklađivanja sa regulativom (EK) 1165/98 – Annex D.

 

Podaci Metodologija Saopštenja

 

 

.