Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Unutrašnja trgovina

Statistika unutrašnje trgovine,  kao dio Odsjeka statistike kratkoročnih indikatora, predstavlja značajan privredni potencijal Crne Gore i ima za cilj da prikupi, obradi i prezentuje podatke o  kretanju robnog prometa koji se ostvaruje posredstvom trgovinske djelatnosti u trgovini na veliko i trgovini na malo.

U te svrhe, statistika unutrašnje trgovine prikuplja podatke u mjesečnoj i godišnjoj periodici za sljedeća istraživanja:

  • Indeks prometa u trgovini na malo
  • Promet trgovine na malo prema robnim grupama
  • Promet u trgovini na veliko

Za pomenuta istraživanja urađena su metodološka uputstva za njihovo sprovođenje. Uputstva sadrže sva neophodna metodološka objašnjenja koja se odnose na cilj istraživanja, izvore i  metode prikupljanja, na jedinice posmatranja i obuhvat istraživanja, definicije, na usaglašenost sa međunarodnim standardima i preporukama, povjerljivost podataka, kao i na organizaciju istraživanja, diseminaciju i reviziju podataka, a namijenjeni su učesnicima u sprovođenju istraživanja i korisnicima podataka.

.