Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Energetika

Godišnji energetski bilansi sadrže godišnje podatke o proizvodnji, zalihama, uvozu, izvozu, transformaciji i raspodjeli električne energije, uglja, derivata nafte i drvnih goriva. Podaci su dati u prirodnim jedinicama mjere i u TJ (teradžulima). 

Metodologija za izradu godišnjeg energetskog bilansa, definicije i statistička terminologija, usklađeni su sa međunarodnim standardima IEA/OECD/EUROSTAT. 

Ostvareni energetski bilans Crne Gore prikazuje  količinu proizvodnje i potrošnje svih relevantnih energenata u Crnoj Gori. Osim toga on je polazna tačka za obračun različitih indikatora statistike energetike.

Sadržaj, obuhvat, klasifikacije i ostala pravila u vezi sa realizacijom istraživanja energetske statistike definisani su osnovnom Regulativom 1099/2008 i Priručnikom za energetsku statistiku Eurostata i IEA (https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/statistics_manual.pdf). 

  
Energetski bilans Crne Gore Publikacije
 
 
 

 

.