Bilans električne energije

Cilj istraživanja

Cilj istraživanja je izrada bilansa električne energije. U bilansu električne energije se prikazuju podaci o proizvodnji električne energije (proizvodnja na generatoru, sopstvena potrošnja, proizvodnja na pragu); primljenoj еlektričnoj energiji od organizacija za prenos električne energije, predatoj električnoj energiji organizacijama za prenos električne energije i krajnjim potrošačima (ukupno, energetskom sektoru, prerađivačkoj industriji, saobraćaju, domaćinstvima, poljoprivredi i ostalim sektorima).

Izvještajne jedinice (obuhvat)

Izvještajne jedinice za sastavljanje bilansa električne energije su privredna društva koja se bave proizvodnjom i distribucijom električne energije. Bilans električne energije obuhvata i podatke iz statističkih istraživanja iz oblasti statistike energetike, spoljne trgovine, industrije, saobraćaja i poljoprivrede.

Više informacija o objavljenim podacima i metodologiji možete naći u sekcijama ispod.

Podaci Metodologija Saopštenja Izvještaji o kvalitetu Metapodaci

 

.