Bilans uglja

Cilj istraživanja

Cilj istraživanja je izrada bilansa uglja. U bilansu uglja se prikazuju podaci o ostvarenoj proizvodnji uglja, količinama utrošenih za dalju proizvodnju, količinama zaliha i količini ostvarene potrošnje energenata kod krajnjih potrošača.

Izvještajne jedinice (obuhvat)

Izvještajne jedinice za bilans uglja su privredna društva koja se bave proizvodnjom uglja. Bilans uglja obuhvata i podatke iz statističkih istraživanja iz oblasti statistike energetike, spoljne trgovine, industrije, saobraćaja i poljoprivrede.

Mjesečni podaci o glavnim indikatorima bilansa uglja mogu se naći na sajtu Eurostata na sljedećem linku u bazi podataka: https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/database

Više informacija o objavljenim podacima i metodologiji možete naći u sekcijama ispod.

Podaci Metodologija Saopštenja Izvještaji o kvalitetu Metapodaci

 

.