Osnovno obrazovanje - Saopštenja 2010/2011

Osnovne i škole za djecu sa posebnim obraz.potrebama kraj školske 2010/2011.   45 KB 233 KB

Osnovno obrazovanje  (PDF, 179 KB)  

ODJELJENJA, UČENICI,  NASTAVNICI U OSNOVNIM ŠKOLAMA  (XLS, 21 KB)  

Učenici osnovnih škola po razredima, polu i opštinama  (XLS, 49 KB)  

 

.