Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Porušene zgrade sa stanovima

Pravni osnov

Pravni osnov za sprovođenje istraživanja o porušenim zgradama sa stanovima je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike („Službeni list CG“, br. 18/12 i 47/19) i Godišnji plan zvanične statistike.

Cilj istraživanja

Cilj istraživanja o porušenim zgradama sa stanovima  je prikupljanje, obrada i objava podataka o broju i korisnoj površini porušenih stanova prema razlogu rušenja.

Obuhvat istraživanja

Istraživanjem o porušenim zgradama sa stanovima se obuhvata svaka srušena zgrada u kojoj se nalazio jedan ili više stanova, zatim zgrade u kojima je došlo do promjene namjene stambenog prostora u nestambeni ili spajanja dva ili više stanova u jedan stan.

Izvor podataka je Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Metod istraživanja

Administrativni izvor

Nivo objavljivanja podataka

Crna Gora

Povjerljivost podataka

Podaci dobijeni od izvještajnih jedinica predstavljaju službenu tajnu i koriste se isključivo u statističke svrhe i ne mogu se objavljivati niti stavljati na raspolaganje bilo kom korisniku. Rezultati istraživanja se objavljuju na agregiranom nivou i u potpunosti je obezbijeđena tajnost individualnih podataka.

Podaci Metodologija Saopštenja Izvještaji o kvalitetu Metapodaci

.