Trgovina na malo

Trgovina na malo obuhvata djelatnosti iz oblasti 47 klasifikacije djelatnosti KD 2010. Promet u trgovini na malo obuhvata vrijednost prodate robe krajnjim potrošačima (prvenstveno stanovništvu za ličnu potrošnju, za upotrebu u domaćinstvu, kao i drugim potrošačima koji se snabdijevaju po maloprodajnim cijenama). U promet robe na malo uključuje se i prodaja robe stanovništvu sa konsignacija, bilo da se obavlja iz skladišta ili iz prodavnice.

Statistika trgovine na malo prikuplja podatke u mjesečnoj i godišnjoj periodici za sljedeća istraživanja:

.