Promet u trgovini na veliko

Pravni osnov

Pravni osnov za sprovođenje istraživanja o trgovini na veliko je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike („Službeni list CG“, br. 18/12 i 47/19) i Godišnji plan zvanične statistike.

Cilj istraživanja

Cilj istraživanja je prikupljanje podataka neophodnih za obračun indeksa prometa u trgovini na veliko, na nivou robnih grupa prema COICOP klasifikaciji.

Obuhvat istraživanja

Istraživanje Promet u trgovini na veliko obuhvata sva privredna društva u Crnoj Gori čija je osnovna djelatnost trgovina na veliko i koja su u statističkom biznis registru obuhvaćena u oblasti 46 klasifikacije djelatnosti KD 2010.

Metod istraživanja

Uzoračko istraživanje.

Nivo objavljivanja podataka

Crna Gora

Povjerljivost podataka

Podaci dobijeni od izvještajnih jedinica predstavljaju službenu tajnu i koriste se isključivo u statističke svrhe i ne mogu se objavljivati niti stavljati na raspolaganje bilo kom korisniku. Rezultati istraživanja objavljuju na agregiranom nivou i u potpunosti je obezbijeđena tajnost individualnih podataka.

Podaci Metodologija Saopštenja Izvještaji o kvalitetu Metapodaci

.