Migracije

Pravni  osnov

Pravni osnov za sprovođenje Statistike unutrašnjih migracija je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 i 47/19) i Godišnji plan statističkih istraživanja ("Sl. list CG", br. 53/11).

Cilj istraživanja

Cilj statistike unutrašnjih migracija je dobijanje podataka koji su potrebni za analizu mehaničkog kretanja stanovništva. Ovi podaci se u statistici koriste za izračunavanje procjenjenog broja stanovništva kao i za računanje neto migracija koje prikazuju promjenu broja stanovnika po opštinama u Crnoj Gori.

Izvori podataka i obuhvat

Izvor podataka za Unutrašnje migracije je Registar prebivališta  koji vodi  Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Podaci se prikupljaju na osnovu Sporazuma o saradnji koji je sklopljen između Uprave za statistiku i Ministarstva unutrašnjih poslova.

Statistika unutrašnjih migracija obuhvata sva lica koja su prijavila tj. odjavila prebivalište iz Registra prebivališta.

Zaštita individualnih podataka

Na osnovu Sporazuma o saradnji koji je sklopljen između Uprave za statistiku i Ministarstva unutrašnjih poslova podaci koji se dostavljaju Upravi za statistiku ne sadrže ni jedno obilježje koje omogućava identifikaciju lica.

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod.

Podaci Metodologija Saopštenja Metapodaci Izvještaj o kvalitetu
 
 
 
 

 

 


 

.