Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Indeks proizvodnje i prometa u industriji

Pravni osnov

Pravni osnov za sprovođenje istraživanja o građevinskim radovima je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike („Službeni list CG“, br. 18/12 i 47/19) i Godišnji plan zvanične statistike.

Cilj istraživanja

Cilj istraživanja je prikupljanje podataka neophodnih za obračun indeksa obima proizvodnje i prometa u industriji. Podaci će biti raspoloživi na nivou oblasti Klasifikacije djelatnosti 2010 (KD 2010).

Obuhvat istraživanja

Podaci se prikupljaju od izvještajnih jedinica koje reprezentuju kretanje ukupne industrijske proizvodnje i prometa u industriji, pa prema tome rezultati prikupljeni na osnovu ovog istraživanja predstavljaju kretanje industrijske proizvodnje i prometa, kao najvažnijih varijabli prikupljenih ovim istraživanjem. Izvještajne jedinice za obračun indeksa industrijske proizvodnje su privredna društva sa 5 i više zaposlenih, sa prometom iskazanim u završnom računu u prethodnoj godini, čija je osnovna djelatnost industrijska proizvodnja (odnosno razvrstana u sektorima B, C i D Klasifikacije djelatnosti 2010), kao i dijelovi privrednih društava (KAU) koji obavljaju industrijsku proizvodnju.

Metod istraživanja

Uzoračko istraživanje

Nivo objavljivanja podataka

Crna Gora

Povjerljivost podataka

Podaci dobijeni od izvještajnih jedinica predstavljaju službenu tajnu i koriste se isključivo u statističke svrhe i ne mogu se objavljivati niti stavljati na raspolaganje bilo kom korisniku. Rezultati istraživanja se objavljuju na agregiranom nivou i u potpunosti je obezbijeđena tajnost individualnih podataka.

Podaci Metodologija Saopštenja Izvještaji o kvalitetu Metapodaci

.