Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Proizvodna statistika

Proizvodna statistika obuhvata statistiku stočne i statistiku biljne proizvodnje. Redovnim godišnjim izvještajima poljoprivrednih organizacija (poljoprivrednih preduzeća i zemljoradničkih zadruga) prikupljaju se podaci o broju i bilansu stoke, kao i podaci o proizvodnji mlijeka, jaja, vune i meda. Podaci za privatna poljoprivredna gazdinstva i domaćinstva prikupljaju se godišnjom anketom.

Podacima statistike biljne proizvodnje obuhvataju se svi fondovi i proizvodnja poljoprivrednih preduzeća i zemljoradničkih zadruga koje se bave biljnom proizvodnjom. Ove jedinice dostavljaju i izvještaje za dio proizvodnje privatnih gazdinstava, koja se ostvaruju u kooperaciji sa tim preduzećima. Za privatna poljoprivredna gazdinstva podacima se obuhvataju cjelokupne površine i prinosi, kao i površine i prinosi van poljoprivrednih gazdinstava (domaćinstva koja se ne bave poljoprivredom, bašte u gradovima i sl.).
 

.