Porušene zgrade sa stanovima - Saopštenja

 

 

Preliminarni podaci 

 

 

Konacni podaci


Porušeni stanovi u Crnoj Gori za 2019. godinu   24 KB 339 KB -     9 KB 282 KB

Porušeni stanovi u Crnoj Gori za 2018. godinu     24 KB 339 KB -     24 KB 339 KB

Porušeni stanovi u Crnoj Gori za 2016. godinu -     24 KB 189 KB

Porušeni stanovi u Crnoj Gori za 2015. godinu -     24 KB 210 KB

Porušeni stanovi u Crnoj Gori za 2014. godinu -     24 KB 187 KB

Porušeni stanovi u Crnoj Gori za 2013. godinu -     24 KB 187 KB

Porušeni stanovi u Crnoj Gori za 2012. godinu -     24 KB 184 KB

Porušeni stanovi u Crnoj Gori za 2011. godinu -     19 KB 184 KB

 

 

.