Cijene u poljoprivredi

Pravni osnov
Pravni osnov za sprovođenje istraživanja u oblasti cijena u poljoprivredi je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 47/19).
 
METODOLOŠKE OSNOVE
 
Cilj istraživanja
Cilj istraživanja u oblasti cijena u poljoprivredi je prikupljanje, obrada i diseminacija podataka o otkupu poljoprivrednih proizvoda od individualnih proizvodjača, o prodaji poljoprivrednih proizvoda sopstvene proizvodnje poljoprivrednih preduzeća i zemljoradničkih zadruga, o cijenama poljoprivrednih proizvoda, repromaterijala, sredstava za rad i usluga izvršenih za poljoprivredu, o rashodima i poljoprivrednoj proizvodnji gazdinstva
Izvještajni obrasci sadržajno su usklađeni sa Priručnikom statistike poljoprivrednih cijena EU-a (Handbook for EU Agricultural Price Statistics, 2008)
 
Izvori podataka i obuhvat
Obuhvaćena su sva privredna društva koja su ratvrstana (prema KD) u sektor A- poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, preduzetnici, poslovne jedinice koje proizvode, prerađuju i prodaju poljoprivredne proizvode, zemljoradničke zadruge koje se bave otkupom poljoprivrednih proizvoda neposredno od individualnih poljoprivrednih proizvođača, kao i poslovne jedinice u sastavu trgovinskih, industrijskih i drugih poslovnih subjekata koje su izvršile prodaju repro materijala, sredstava za rad i usluge u poljoprivredi.
 
Obaveza zaštite individualnih podataka
Tajnost podataka je zagarantovana. Rezultati dobijeni istraživanjima koriste se isključivo u statističke svrhe i objavljuju se u agregiranom - zbirnom obliku.
 
Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima iz oblasti cijena u poljoprivredi možete naći u sekcijama ispod.
 
Podaci Metodologija Saopštenja Izvještaji o kvalitetu

.