Životna sredina i šumarstvo

Opis statističkog domena:

Statistike šumarstva i životne sredine u MONSTAT-u su organizovane kao odsjek i zajedno sa odsjekom statistike poljoprivrede čine sektor poljoprivrede, šumarstva i životne sredine.
Oblast statistike šumarstva učestvuje u izradi i razvoju metodologije za šumarstvo i izrađuje pokazatelje o sječi pojedinih vrsta drveća, proizvodnji šumskih sortimenata i pokazatelja iz uzgoja i zaštite šuma kao i pokazatelja o ulovu i brojnom stanju divljači.
Oblast statistike životne sredine učestvuje u izradi i razvoju metodoloških i organizacionih priprema za sprovođenje statističkih istraživanja o korišćenju i zaštiti voda od zagađivanja iz industrije; o sistemima za navodnjavanje; o javnom vodovodu i javnoj kanalizaciji, komunalnom i industrijskom otpadu, razvija i primjenjuje međunarodne harmonizovane statističke standarde za životnu sredinu.

Pravni osnov i metodološka osnova:
Pravni osnov za sprovođenje svih istraživanja u oblasti statistike šumarstva i životne sredine je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 47/19). Ukupan broj istraživanja je 15 od čega: 1 mjesečno, 10 godišnjih i 4 višegodišnja istraživanja.

 

Statistika šumarstva Statistika životne sredine

 

.