Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2022. godine - U cilju praćenja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrđivanjem njihovih potreba, Uprava za statistiku sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
Industrijska proizvodnja (PRODCOM) – Saopštenja

 

 

Preliminarni podaci 

 

 

Konacni podaci


2021   44 KB 411 KB - - -

2020   44 KB 411 KB -   44 KB 411 KB

2019   44 KB 395 KB -   44 KB 395 KB

2018   58 KB 355 KB -   58 KB 355 KB

2017   58 KB 355 KB -   58 KB 355 KB

2016 -   58 KB 355 KB

2015 -   58 KB 375 KB

2014 -   58 KB 335 KB

2013 -   58 KB 335 KB

2012 -   59 KB 339 KB

2011 -   36 KB 186 KB

2010 -   29 KB 119 KB

 

.