Šumarstvo

Pravni osnov

Pravni osnov za sprovođenje statističkih istraživanja u oblasti statistike šumarstva je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 i 47/19).

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja

Osnovni cilj istraživanja iz oblasti statistike šumarstva je prikupljanje podataka o: proizvodnji, prodaji, zalihama šumskih sortimenata u državnim šumama, površini šuma, sječi, iskorišćenim nedrvnim proizvodima, štetama u šumama, gajenju, melioraciji i infrastrukturi u šumarstvu. Pored toga, cilj je i prikupljanje podataka o brojnom stanju odstrijeljene divljači, zaposlenom osoblju, lovačkim zgradama i objektima, lovištima i lovcima.

Izvori podataka i obuhvat

Podaci se prikupljaju od:

(1)           Uprave za gazdovanje šumama i lovištima – Centrala (Uprava za šume – Centrala);

(2)           Korisnika lovišta.  

Istraživanjima su obuhvaćene sve područne jedinice Uprave za gazdovanje šumama i lovištima i svi korisnici lovišta.

Metod istraživanja

Metod koji se koristio u statistici šumarstva od početka 60-tih godina prošlog vijeka zasnivao se na izvještajima koje su podnosile Područne jedinice Uprave za gazdovanje šumama i lovištima (Uprave za šume). Razvojem administrativnih izvora podataka stvoreni su uslovi za primjenu statističkih metoda obrade podataka. Stoga, u cilju harmonizacije statistike šumarstva odrađen je preračun podataka za period 2010 - 2019. godine.

Obaveza zaštite individualnih podataka

Podaci dobijeni istraživanjima koriste se isključivo u statističke svrhe i objavljuju se u agregiranom - zbirnom obliku.

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod.

Podaci Metodologija Saopštenja Publikacije Izvještaji o kvalitetu Metapodaci Aktuelnosti

 

 

 

 

 

.