Strukturna biznis statistika i statistika stranih filijala

Pravni osnov za sprovođenje statističkog istraživanja  “Strukturna biznis statistika” je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 47/19) i Regulativa EU 295/2008.

Svrha istraživanja Strukturne biznis statistike (SBS) je obračun indikatora koji su potrebni za analizu strukture djelatnosti preduzeća, strukture inputa i outputa u proizvodnom procesu, poslovnog uspjeha i konkurentnosti ekonomskih subjekata na određenom nivou djelatnosti

Pravni osnov za sprovođenje statističkog istraživanja “Statistika stranih filijala” je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12) i Regulativa (EC) 716/2007. 

Statistika stranih filijala (Inward Fats- IFATS) opisuje aktivnosti privrednih subjekata koji su pod kontrolom privrednih subjekata sa sjedištem izvan Crne Gore dok statistika stranih filijala (Outward Fats-OFATS) opisuje aktivnosti privrednih subjekata u inostranstvu koji su kontrolisani od strane privrednih subjekata sa sjedištem u Crnoj Gori.

.