Paritet kupovne moći - saopštenja

Komparativni nivoi cijena u 2023. godini   26 KB 359 KB

BDP i SIP prema standardu kupovne moći za 2023. godinu - prva procjena   26 KB 360 KB

BDP i SIP prema standardu kupovne moći za 2022. godinu   26 KB 360 KB

Komparativni nivoi cijena u 2022. godini   12 KB 359 KB

BDP i SIP prema standardu kupovne moći za 2022. godinu - prva procjena   26 KB 360 KB

BDP i SIP prema standardu kupovne moći za 2021. godinu   26 KB 436 KB

Komparativni nivoi cijena u 2021. godini   26 KB 359 KB

BDP i SIP prema standardu kupovne moći za 2021. godinu - prva procjena   26 KB 359 KB

BDP i SIP prema standardu kupovne moći za 2020. godinu   26 KB 310 KB

Komparativni nivoi cijena 37 evropskih zemalja za 2020. godinu                   13 KB 686 KB

BDP i SIP prema standardu kupovne moći za 2020. godinu - prva procjena   26 KB 561 KB

BDP i SIP prema standardu kupovne moći za 2019. godinu              26 KB 571 KB

Komparativni nivoi cijena 37 evropskih zemalja za 2019. godinu                   36 KB 686 KB

BDP i SIP prema standardu kupovne moći za 2019. godinu - prva procjena                    36 KB 571 KB

BDP i SIP prema standardu kupovne moći za 2018. godinu                   36 KB 597 KB

Komparativni nivoi cijena 37 evropskih država za 2018. godinu                  36 KB 477 KB

BDP i SIP prema standardu kupovne moći za 2018. godinu - prva procjena                    36 KB 477 KB

BDP i SIP prema standardu kupovne moći za 2017. godinu                     36 KB 477 KB

Komparativni nivo cijena 37 evropskih zemalja za 2017. godinu                                     36 KB 477 KB

BDP i SIP prema standardu kupovne moći za 2017. godinu, prva procjena   27 KB 430 KB

BDP i SIP prema standardu kupovne moći za 2016. godinu   27 KB 430 KB

Komparativni nivo cijena 37 evropskih zemalja za 2016. godinu                                     36 KB 552 KB

BDP i SIP prema standardu kupovne moći za 2016. godinu, prva procjena   27 KB 430 KB

BDP i SIP prema standardu kupovne moći za 2015. godinu   27 KB 625 KB

Komparativni nivo cijena 38 evropskih zemalja za 2015. godinu                                     36 KB 665 KB

BDP i SIP prema standardu kupovne moći za 2015. godinu, prva procjena   27 KB 451 KB

BDP i SIP po stanovniku, prema standardu kupovne moći za 2014. godinu   27 KB 465 KB

Komparativni nivo cijena 37 evropskih zemalja za 2014 godinu                                     36 KB 605 KB

BDP i SIP po stanovniku, za 2014. godinu prva procjena   27 KB 451 KB

BDP i SIP po stanovniku, prema standardu kupovne moći za 2013. godinu   30 KB 541 KB

Komparativni nivo cijena 37 evropskih zemalja za 2013 godinu                                     40 KB 655 KB

BDP i SIP po PPS-u za 2013 godinu prva procjena                                                       27 KB 466 KB

Bruto domaći proizvod i individualna potrošnja 2010-2012. godina                                32 KB 542 KB

Komparativni nivo cijena 37 evropskih zemalja za 2012 godinu  596 KB

Prva procjena bruto domaćeg proizvoda (BDP) za 2012. godinu  560 KB

Bruto domaći proizvod (BDP)  i stvarna individualna potrošnja (SIP) po stanovniku prema standardu kupovne moći 2009--2011. godina  436 KB

Komparativni nivoi cijena 37 evropskih zemalja za 2011.godinu  583 KB

Prva procjena BDP-a po PPS-u za 2011.godinu  497 KB

 BDP po stanovniku prema standardu kupovne moći 2010. godina  325 KB

 

.