Rezultati po veličini preduzeća

Preduzeća su podijeljena na klase u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji CG (Sl. List br 80/08) i po osnovu kriterijuma propisanih regulativama Evropske Unije.

  • Mala – 0 do 49 zaposlenih;
  • Srednja – 50 do 249 zaposlenih;
  • Velika – preko 250 zaposlenih.

Naredni podaci su prikazani prema klasama zaposlenih i na ukupnom nivou. Podaci nijesu prikazani za sve varijable, uzeli smo one koje mogu zanimati javnost.

Ukoliko neko želi detaljniju analizu postojećih varijabli može se obratiti na e-mail adresu: contact@monstat.org

Objavljene podatke možete naći u sekcijama ispod.(Napomena: Podaci su objavljeni prema klasifikaciji djelatnosti (KD) koja je usklađena sa Evropskom klasifikacijom djelatnosti NACE Rev 1.1)

2011. godina  

2010. godina  

2009. godina  

 

.