Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Potrošnja domaćinstava

Domen obuhvata podatke iz tri istraživanja i to istraživanje Anketa o potrošnji domaćinstava, Minimalna potrošačka korpa i Apsolutna linija siromaštva.

Rezultati Ankete o potrošnji domaćinstava predstavljaju podatke o raspoloživim i upotrijebljenim sredstvima, koja je usaglašena sa međunarodnim standardima i preporukama EUROSTAT-a i UN-a, čime se obezbjeđuje međunarodna uporedivost podataka.

Istraživanje Minimalna potrošačka korpa se odnosi na utvrđivanje vrijednosti minimalne korpe koja je neophodna četvoročlanom domaćinstvu za zadovoljenje minimalnih potreba koje uključuju hranu i bezalkoholna pića i neprehrambene proizvode i usluge, polazeći od potrošnje koju su domaćinstva evidentirala u Anketi o potrošnji domaćinstava. 

Osnovni izvor podataka za obračun apsolutne linije siromaštva, do 2014. godine, je bila Anketa o potrošnji domaćinstava. Glavni indikator životnog standarda je bila potrošnja domaćinstava. Cilj istraživanja je bio da se obezbijede podaci o apsolutnom siromaštvu po metodologiji Svjetske banke, zasnovanom na potrošnji.

.