Apsolutna linija siromaštva

Pravni osnov

Analiza siromaštva po metodologiji Svjetske banke (potrošna metoda) se sprovodila do 2014.godine na osnovu Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12).

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja

Cilj istraživanja je bio da se obezbijede podaci o apsolutnom siromaštvu (linija siromaštva – nacionalna apsolutna linija siromaštva, stopa siromaštva i ostali pokazatelji), kao i mjere nejednakosti.

Izvori podataka

Osnovni podaci za analizu siromaštva uzimali su se iz Ankete o potrošnji domaćinstava. Anketa o potrošnji domaćinstava je nacionalno reprezentativno istraživanje koje sprovodi MONSTAT u višegodišnjoj dinamici i koje je usaglašeno sa međunarodnim standardima i preporukama EUROSTAT-a.

Obaveza zaštite individualnih podataka

U potpunosti je obezbijeđena tajnost individualnih podataka o domaćinstvima i licima.  

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod.

Podaci Metodologija Saopštenja
 
 

 

.