Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Obrazovanje

Pravni osnov

Pravni osnov za sprovođenje statističkih istraživanja u oblasti statistike obrazovanja je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 47/19).

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja
Statistika obrazovanja prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke za sve nivoe obrazovanja u Crnoj Gori: predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje. Cilj statistike obrazovanja je da prezentuje podatke o predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, visokoškolskim ustanovama, strukturi i kretanju broja učenika, studenata i nastavnika, o rezultatima školovanja na svim nivoima. Statistika nauke prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o naučnom potencijalu Crne Gore.

Izvori podataka i obuhvat
Podaci o predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju odnose se na školsku godinu. Istraživanja za osnovno i srednje obrazovanje sprovode se za početak i kraj školske godine. Podaci o upisanim studentima odnose se na akademsku godinu, dok se podaci o završenim studijama, odnosno stečenim zvanjima, odnose na kalendarsku godinu.
Statističkim istraživanjima u oblasti obrazovanja obuhvaćene su sve predškolske ustanove, osnovne škole (matične osnovne škole i izdvojena odjeljenja), srednje škole i visokoškolske ustanove, koje rade prema programu odobrenom od strane nadležnog Ministarstva, bez obzira na oblik svojine. U oblasti nauke statističkim istraživanjem obuhvaćene su kako javne tako i privatne naučno-istraživačke organizacije (instituti, istraživačko-razvojne jedinice i fakulteti – akademije).

Obaveza zaštite individualnih podataka
Podaci dobijeni od izvještajnih jedinica se koriste isključivo u statističke svrhe i objavljuju se u agregiranom - zbirnom obliku.

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod.
 

Predškolsko obrazovanje

Osnovno obrazovanje Srednje obrazovanje Visoko obrazovanje

 

.