Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Kultura i umjetnost

Pravni osnov
Pravni osnov za sprovođenje istraživanja u oblasti statistike kulture i sporta je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 47/19).
 
METODOLOŠKE OSNOVE
 
Cilj istraživanja
Statističke jedinice istraživanja čine ustanove kulture kao pravna lica koja su osnovana radi obavljanja kulturne djelatnosti kojom se obezbjedjuje ostvarivanje prava građana, kao i ostvarivanje interesa u oblasti kulture.
Podaci koji se odnose na kulturu dobijeni su putem redovnih statističkih istraživanja sa različitom periodikom.
 
Izvori podataka i obuhvat
Podaci se dobijaju od izveštajnih jedinica: ustanova kulture i pravnih lica koja su osnovana radi obavljanja kulturne djelatnosti i ostvarivanje interesa građana u oblasti kulture, koje su uredno registrovane kod nadležnog Ministarstva.
 
Obaveza zaštite individualnih podataka
Podaci dobijeni od izvještajnih jedinica se koriste isključivo u statističke svrhe i objavljuju se u agregiranom - zbirnom obliku.
 
Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima iz oblasti statistika kulture i sporta možete naci u sekcijama ispod.
 
Podaci Metodologija Saopštenja Metapodaci
 

.