Centri za socijalni rad

Pravni osnov
Pravni osnov za sprovođenje ovog statističkog istraživanja je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12).

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja
Cilj istraživanja jeste prikupljanje, obrada i diseminacija podataka o broju centara i zaposlenim prema profilu i stručnosti.

Izvori podataka i obuhvat
Izvori podataka su centri za socijalni rad na teritoriji jedne ili više opština u Crnoj Gori, koji popunjavaju statistički izvještaj - obrazac SZ-61. Podaci se prikupljaju izvještajnom metodom na bazi podataka centara za socijalni rad. Ovo istraživanje se sprovodi u dvogodišnjoj periodici.

Obaveza zaštite individualnih podataka
Podaci dobijeni od izvještajnih jedinica se koriste isključivo u statističke svrhe i objavljuju se u agregiranom - zbirnom obliku.

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod 

Podaci Metodologija Saopštenja

 

 

 

.