Ustanove socijalne zaštite

Pravni osnov
Pravni osnov za sprovođenje ovog statističkog istraživanja je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12).
 
METODOLOŠKE OSNOVE
 
Cilj istraživanja
Cilj istraživanja o ustanovama socijalne zaštite za smještaj djece i mladih jeste da se obezbijede podaci o djeci smještenoj u ustanove socijalne zaštite prema najvažnijim obilježjima kao što su broj ustanova i broj djece prema polu.
Cilj istraživanja o ustanovama za privremeni ili trajni smještaj, ishranu, njegu i zdravstvenu zaštitu odraslih i ostarjelih lica, jeste obezbjeđivanje i diseminacija podataka o broju ustanova, broju i polu korisnika.

Izvori podataka i obuhvat
Podaci o ustanovama za socijalnu zaštitu prikupljaju se statističkim izvještajima dobijenim od svih ustanova socijalne zaštite djece i mladih , odraslih i ostarjelih lica.  Ovi podaci su rezultat redovnih statističkih istraživanja koja se sprovode u dvogodišnjoj periodici.

Obaveza zaštite individualnih podataka
Podaci dobijeni od izvještajnih jedinica se koriste isključivo u statističke svrhe i objavljuju se u agregiranom - zbirnom obliku
 
Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod
 
Podaci Metodologija Saopštenja
 

 

.