Korisnici socijalne zaštite

Pravni osnov
Pravni osnov za sprovođenje ovog statističkog istraživanja je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12).

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja
Cilj istraživanja o korisnicima (maloljetnim i punoljetnim) i oblicima, mjerama i uslugama socijalne zaštite je obezbjeđivanje podataka o korisnicima prema kategorijama, polu i uzrastu, oblicima i mjerama i uslugama socijalnog rada, kategorizaciji djece, usvojenja i hraniteljstva. 

Izvori podataka i obuhvat
Podaci o korisnicima socijalne zaštite dobijeni su na osnovu statističkih  izvještaja od centara za socijalni rad i to - maloljetni korisnici socijalne zaštite (obrazac SZ-1a)   i  punoljetni korisnici socijalne zaštite (obrazac SZ-1b). Rezultat su redovnih statističkih istraživanja koja se sprovode svake godine.

Obaveza zaštite individualnih podataka
Podaci dobijeni od izvještajnih jedinica se koriste isključivo u statističke svrhe i objavljuju se u agregiranom - zbirnom obliku.

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod

.