Pravosuđe

Pravni osnov 
Pravni osnov za sprovođenje statističkih istraživanja u oblasti statistike pravosuđa je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 47/19).

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja
Osnovni cilj statistike pravosuđa jeste prikupljanje, obrada i diseminacija podataka o sudovima, tužilaštvima, advokatima, prijavljenim, optuženim i osuđenim punoljetnim i maloljetnim učiniocima krivičnih djela.

Izvori podataka i obuhvat
Podaci o sudovima, tužilaštvima, advokatima dobijaju se od nadležnih institucija, administrativnom metodom.
Podaci o učiniocima krivičnih djela prikupljaju se redovnim godišnjim statističkim istraživanjima, na osnovu individualnih statističkih upitnika koje popunjavaju nadležna državna tužilaštva i nadležni sudovi.

Obaveza zaštite individualnih podataka
Podaci dobijeni od izvještajnih jedinica se koriste isključivo u statističke svrhe i objavljuju se u agregiranom - zbirnom obliku.

 

.