Paritet kupovne moći

Pravni osnov
Pravni osnov za sprovođenje ovog statističkog istraživanja je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 47/19).
 
METODOLOŠKE OSNOVE
 
Cilj istraživanja
Paritet kupovne moći je efikasno sredstvo u međunarodnim poređenjima bruto domaćeg proizvoda. Budući da uključuje i uticaj cijena, ovaj indikator najbolji je pokazatelj privrednog stanja u nekoj državi.
Paritet kupovne moći je sredstvo za prevođenje nacionalnih valuta u zajedničku valutu koja izjednačava kupovnu moć različitih nacionalnih valuta.
 
Izvori podataka
Izvori podataka pariteta kupovne moći su statistički izvještaji o cijenama koje popunjavaju i dostavljaju angažovani anketari iz Podgorice. Cijene se prikupljaju za proizvode koji odgovaraju opisima proizvoda sa liste koju nam dostavlja EUROSTAT koja je jedinstvena za sve zemlje koje učestvuju u projektu.
 
Obaveza zaštite individualnih podataka
Individualni podaci o fizičkim ili pravnim licima su povjerljivi i predstavljaju službenu tajnu u skladu sa članom 56 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12).
 
Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod.

 

Podaci Metodologija Saopštenja Izvještaji o kvalitetu Metapodaci

.