Registri

Osnovna pretpostavka razvoja statističkog sistema jeste uspostavljanje statističkih registara na kojima se temelji većina važnih statističkih istraživanja. Najvažniji strateški cilj u tom području jeste uspostavljanje Statističkog biznis registra, koji je glavni izvor podataka za većinu statističkih istraživanja u poslovni statistikama, a zauzima i središnje mjesto u nacionalnim računima.

 Statistički biznis registar organizovan je tako da pokazuje sektorsku alokaciju institucionalnih jedinica, a profilisanjem preduzeća i lokalnih jedinica dobijaju se jedinice prema vrsti djelatnosti i lokalne jedinice prema vrsti djelatnosti.

Kvalitetni statistički registri imaju dvojaku ulogu. Jedna je podizanje kvalitete prikupljenih podataka vodenjem ažurnih zapisa o promjenama u statističkim jedinicama, a druga, jednako važna, smanjenje troškova provodenja statističkih istraživanja preko kvalitetno odabranih reprezentativnih uzoraka pojave koja se istražuje. Smanjenje troškova sprovođenja statističkih istraživanja posebno je važno zbog očekivanog povećanja broja statističkih istraživanja te zbog dodavanja novih mogućnosti i sadržaja u statistički sistem.

U Upravi za statistiku Crne Gore osim statističkog biznis registra koristi i registar prostornih jedinica ( teritorijalni registar ) koji predstavlja osnovu za međusobno povezivanje baza podataka. Sadrži podatke o osnovnim prostornim jedinicama: opštine i naseljena mjesta, mjesne zajednice, statistički i popisni krugovi.
 

Podaci Metodologija Saopštenja

.