Biznis registar

Pravni osnov
Biznis registar se sprovodi na osnovu Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 47/19).

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj
Statistički biznis registar je pouzdan izvor podataka o populaciji i demografiji poslovnih subjekata. On služi kao okvir za uzimanje uzoraka za sva istraživanja poslovnih statistika u okviru nacionalnog statističkog sistema, obezbijeđuje bazu iz koje se uzimaju adresni podaci za slanje upitnika u statističkim istraživanjima, itd. Jedan takav registar se smatra sistemom koji pretvara podatke iz administrativnih izvora u podatke pogodne za statističku upotrebu.

Obuhvat
Statistički biznis registar obuhvata sve aktivne privredne subjekte na teritoriji Crne Gore.

Izvori podataka
Izvori podataka za ažuriranje statističkog biznis registra su: upitnik (koji možete naći u sekciji “Obrasci”), i administrativni izvori podataka (Poreska uprava,Centralni registar privrednih subjekata itd.).

Obaveza zaštite individualnih podataka
Individualni podaci o fizičkim ili pravnim licima su povjerljivi i predstavljaju službenu tajnu u skladu sa članom 56 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl.list Crne Gore", br.18/12).

Više informacija o objavljenim saopštenjima i metodologiji možete naći u sekcijama ispod.
 

Podaci Metodologija Saopštenja Publikacije

 

.