Kategorija: Ostali proizvodjaci
Oblast: ONAs
Istraživanje / popis: Analiza finansijskih instrumenata

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Komisija za tržište kapitala
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Sektor za razvoj i saradnju
1.5. Adresa kontakta: Kralja Nikole 27A/III 81000 Podgorica

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
31/03/2020
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
29/12/2023
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:
31/03/2020

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: Promet na berzi
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
nije relevantno
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
nije relevantno
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
nije relevantno
3.5. Statistička jedinica: emitenti
3.6. Statistička populacija: emitenti
3.7. Referentna oblast: Crna Gora
3.8. Vremenska pokrivenost: od 2001
3.9. Osnovni (bazni) period: 2015. godina

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
euro

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
godina

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
Nije relevantvno
6.2. Dijeljenje podataka: Nije relevantvno

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: Clan 54 Zakona o statistici i statistickom sistemu
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:
nije relevantno

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
web sajt
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
nije relevantno
8.3. Korisnički pristup: nije relevantno

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh
godina

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja: http://www.scmn.me/me/novosti
10.2. Publikacije: http://www.scmn.me/me/o-komisiji/publikacije
10.3. Onlajn baza podataka: nije relevantno
10.4. Pristup mikro-podacima: nije relevantno
10.5. Drugo: nije relevantno

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
iz periodicnih zvještaja
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:
nije relevantno

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta: nije relevantno
11.2. Procjena kvaliteta: nije relevantno

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika: svi zahtjevi korisnika su ispunjeni
12.2. Zadovoljstvo korisnika: nije relevantno
12.3. Potpunost podataka: nije relevantno

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena: nije relevantno
13.2. Greška uzorka: nije relevantno
13.3. Ne-uzorkovana greška: nije relevantno

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost:
14.2. Tačnost: nije relevantno

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: nije relevantno
15.2. Vremenska uporedivost: 2001

15.3. Domen usklađenosti: nije relevantno
15.4. Interna usklađenost: nije relevantno

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije: nije relevantno
17.2. Praksa revizije: nije relevantno

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka: nije relevantno
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
godišnje
18.3. Prikupljanje podataka: izvještaji o poslovanju
18.6 Prilagođavanje
          podataka:
nije relevantno

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh

 

.