Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine

Kategorija: Ostali proizvodjaci
Oblast: ONAs
Istraživanje / popis: Podaci o osiguranicima - zaposlenim licima

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Poreska uprava
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Podrucne jedinice Poreske uprave
1.5. Adresa kontakta: šarla de Gola 2, Podgorica, Crna Gora

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
15. svakog mjeseca 2016.
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:
15. svakog mjeseca 2016.

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: Podaci o osiguranicima: maticni broj, datum rodenja, opština rodenja, prebivalište, pol, strucna sprema, zanimanje, radno vrijeme, osnov osiguranja PIO, osnov osiguranja zdravstvo, osnov prestanka osiguranja PIO, osnov prestanka osiguranja zdravstvo.
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
Nije relevantno
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
Nije relevantno
3.5. Statistička jedinica: Zaposlena lica
3.6. Statistička populacija: Zaposlena lica
3.7. Referentna oblast: Crna Gora
3.8. Vremenska pokrivenost: od 2003. godine
3.9. Osnovni (bazni) period: Nije relevantno

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
Registracioni podaci;

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
Mjesec

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
Zakon o zvaničnoj statistici, godišnji plan zvanične statistike
6.2. Dijeljenje podataka: Monstat

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: Zakon o poreskoj administraciji ( čl.16.stav2) ; Zakon o zaštiti podataka o ličnosti; Zakon o statistici i statističkom sistemu
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:
Zakon o poreskoj administraciji ( cl.16.stav2) ; Zakon o zaštiti podataka o licnosti; Zakon o statistici i statistickom sistemu

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
Podaci se objavljuju u skladu sa Kalendarom objavljivanja statističkih podatak; https://www.monstat.org/userfiles/file/o%20nama/2017/Kalendar_2017_ostali_proizvodjaci%20.pdf
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
https://www.monstat.org/userfiles/file/o%20nama/2017/Kalendar_2017_ostali_proizvodjaci%20.pdf
8.3. Korisnički pristup:

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh
Nije relevantno

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja: Nije relevantno
10.2. Publikacije:
10.3. Onlajn baza podataka:
10.4. Pristup mikro-podacima: Nije relevantno
10.5. Drugo:

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:
Nije dostupno

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta: Nije dostupno
11.2. Procjena kvaliteta: Nije dostupno

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika: Nije relevantno
12.2. Zadovoljstvo korisnika: Anketa o stepenu zadovoljstva poreskih obveznika zakonom o reprogramu poreskog potraživanja i procedurama na primjeni istog; Anketa sveobuhvatnog stepena zadovoljstva poreskih obveznika servisima Poreske uprave i percepcije javnosti o efikasnosti poresko organa; Ispitivanje stepena zadovoljstva poreskih službenika načinima motivisanja, ocjene učinka i sveobuhvatnog upravljanja poreskim organom
12.3. Potpunost podataka:

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena: Nije relevantno
13.2. Greška uzorka: Nije relevantno
13.3. Ne-uzorkovana greška: Nije relevantno

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost: 15. svakog mjeseca 2016.
14.2. Tačnost: Nije relevantno

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: Nije relevantno
15.2. Vremenska uporedivost: Nije relevantno

15.3. Domen usklađenosti: Nije relevantno
15.4. Interna usklađenost: Nije relevantno

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije: Nije relevantno
17.2. Praksa revizije: Nije relevantno

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka: CROO, CRPS, Registar poreskih prijava, Izvještaj o uplati poreske obaveze;
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
Kontinuirano
18.3. Prikupljanje podataka: Izvještajne jedinice: Papirna prijava; Elektronskim putem; Knjigovodstvo Poreske uprave;
18.6 Prilagođavanje
          podataka:
Nije relevantno

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh

 

.