Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
« Februar 2023 »
NedPonUtoSreCetPetSub
   
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
14
16
17
18
19
21
24
25
26
    

Satnica objavljivanja je 11.00 h
Prikaz dogadjaja za 23.02.2023
23.02.2023
      Kvartalna statistika saobraćaja
Poslednja novost 
15.04.2024
Indeks potrošačkih cijena

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u martu 2024. godine u odnosu na februar 2024. godine u prosjeku su više za 0,5%. Potrošačke cijene u martu 2024. u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku su više za 5,5%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena u grupama: telefonske i telefaks usluge; odjeća; gorivo i mazivo za motorna vozila; meso; povrće; održavanje i popravka vozila; usluge u kulturi; kratkotrajna dobra za rutinsko održavanje domaćinstva. Potrošačke cijene u periodu januar-mart 2024. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 4,7%.
 


Ostale novosti 
12.04.2024 Srednje obrazovanje
11.04.2024 Godišnja statistika saobraćaja, skladištenja i veza
  Prirodno kretanje stanovništva u Crnoj Gori - statistika rođenih i umrlih
05.04.2024 Osnovno obrazovanje
  Srednje obrazovanje
29.03.2024 Mjesečni statistički pregled - Br. 03
  Prosječne zarade (plate)
  Broj i struktura poslovnih subjekata u Crnoj Gori
  Osnovno obrazovanje - Kraj školske 2022/2023. godine
28.03.2024 Anketa o radnoj snazi
  Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore
  Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju

Arhiva
.