Novosti

17.12.2019
Indeksi potrošačkih cijena Novembar 2019. godine

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u novembru 2019. godine u odnosu na oktobar 2019. godine u prosjeku su više za 0,1%. Potrošačke cijene u novembru 2019. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine u prosjeku su više za 0,5%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: čvrstih goriva; povrća; odjeće; mlijeka, sira i jaja; cipela i ostale obuće; stomatoloških usluga. Potrošačke cijene u periodu januar-novembar 2019. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 0,3%.
 
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u novembru 2019. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast cijena u grupama: Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,6%); Odjeća i obuća (0,5%); Hrana i bezalkoholna pića (0,3%); Alkoholna pića i duvan (0,1%); Zdravlje (0,1%); Obrazovanje (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Hoteli i restorani (-1,6%); Prevoz (-0,1%); Komunikacije (-0,1).
 

Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale. 

Saopštenje


.