Novosti

27.02.2020
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar 2020. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore u januaru 2020. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 170,0 miliona eura, što ukazuje na rast od 8,3% u odnosu na isti mjesec prethodne godine.
 
Izvoz robe imao je vrijednost od 31,2 miliona eura, a uvoz 138,8 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio veći za 10,8%, a uvoz veći za 7,7%.
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 22,5% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 21,9%.
 
U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni Mineralna goriva i maziva (sektor 3), u iznosu od 8,9 miliona eura (koji čine: Električna energija - 7,4 mil. eura, Nafta i naftni derivati - 974 hilj. eura i ostalo).
 
U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 28,2 miliona eura (koji čine: Drumska vozila - 8,4 mil. eura, Električne mašine, aparati i uređaji - 6,8 mil. eura i ostalo).
 
Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (7,3 mil. eura), Slovenija (5,7 mil. eura) i Mađarska (3,0 mil. eura).
 

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (21,5 mil. eura), Kina (14,8 mil. eura) i Njemačka (12,8 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom. 

Saopštenje


.