Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

26.12.2022
Osnovno obrazovanje odraslih - Početak školske 2022/2023. godine i kraj školske 2021/2022. godine

Podaci prezentovani u ovom saopštenju odnose se na broj polaznika i nastavnika po polu u osnovnim školama za obrazovanje odraslih na početku školske 2022/2023. godine, kao i broj polaznika koji su završili osnovno obrazovanje odraslih na kraju školske 2021/2022.

Broj upisanih polaznika u osnovnim školama za obrazovanje odraslih na početku školske 2022/2023. godine iznosio je 32, što je za 64,8% manje od broja upisanih polaznika u odnosu na prethodnu školsku godinu.

U toku školske 2021/2022. godine 95 polaznika završilo je osnovnu školu za obrazovanje odraslih, što predstavlja smanjenje za 15,2% od broja završenih polaznika u odnosu na prethodnu školsku godinu.

Polna struktura nastavnog osoblja pokazuje da su 76,5% ili 13 žene, a 23,5% ili 4 su muškarci.

Saopštenje


.